Witamy na oficjalnej stronie Ruccol Public Relations

Pracujemy z Pasją dla Ciebie , aby efektywnie osiągać Twoje cele

O nas

Ruccol Public Relations

Jesteśmy firmą zajmującą się...

RuccolPublicRelations to firma zajmująca się komunikacją międzyludzką, która funkcjonuje głównie w obszarze projektów unijnych, szkoleń, rekrutacji oraz doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.  Firma rozwija się dynamicznie. Działa w obszarze realizacji  stałych oraz pozyskiwania nowych celów do osiągnięcia. Głównie dla branży: IT, technicznej, finansowej, branżowej (m.in.  fryzjerzy, kucharze, lekarze, fizjoterapeuci) ale także w nietypowych projektach. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy obszaru, w którym działa Klient oraz jego profilu branżowego sporządza gotowe rozwiązania. W celu bezpośredniego dotarcia z ofertą do precyzyjnie określonej strefy  potencjalnie spełniających założenia zdefiniowane przez Klienta, firma posiada zaplecze firm, z którymi współpracuje ,aby osiągnąć szybko i efektywnie cel Klienta.

Po zapoznaniu się z potrzebami i oczekiwaniami klienta, kierujemy Nasze rozwiązania. Najwięcej energii pokładamy w KOMUNIKACJE z klientem. Uważamy, że to główny punkt zaczepienia, aby odnieść SUKCES. W ramach usługi zapewniamy, pełen profesjonalizm, terminowość i pomoc. Firma ma zasięg ogólnopolski.

Więcej o nas

Nasza firma dopracowała system, który opiera się na skutecznym rozumieniu potrzeb klienta. Jej wynikiem jest szybka i efektywna komunikacja pomiędzy stronami, która przekłada się na długotrwałą współpracę. Wierzymy, że współpraca, oparta na zaufaniu jest gwarantem sukcesu w procesie pozyskiwania dotacji unijnych. Dotacje unijne pozyskujemy w sposób kompleksowy, od weryfikacji pomysłu klienta po końcowe przygotowanie do kontroli ze strony instytucji. Poniżej publikujemy podstawowe informacje dotyczące każdego z etapów świadczonej przez nas usługi pozyskiwania dotacji unijnych dla firm. Świadczymy usługi ogólnopolsko, a naszymi głównymi miejscami działania jest Polska Wschodnia.

ruccol_6

Zaczynamy od...

Badanie potrzeb klienta.
Doradzimy Państwu, z których funduszy Unii Europejskiej najskuteczniej uzyskają Państwo dofinansowanie lub refundacje Państwa przedsięwzięcia. Nasza firma patrzy szerzej na każdy projekt. Dołożymy wszelkich starań, aby najkorzystniej dostosować możliwe źródła współfinansowania inwestycji dostosowane do indywidualnych potrzeb Państwa możliwości finansowych, rynków, na których Państwo działacie, a także przyszłych planów rozwojowych.

ruccol_3

Sporządzamy...

Sporządzimy razem z Państwem wszystkie materiały, wymagane przez wybrany program pomocowy Unii Europejskiej, tj. wniosek o udzielenie wsparcia oraz wszystkie towarzyszące mu załączniki. Wdrażając się w specyfikę Państwa przedsięwzięcia opracujemy długoterminową strategię pozyskiwania dotacji unijnych dla Państwa, ujmującą zapotrzebowanie Państwa planów rozwojowych. Doświadczenie jakie posiadamy w zakresie sporządzania dokumentacji pozwala nam zminimalizowanie ryzyka odrzucenia wniosku.

ruccol_1

Na końcu...

Podpisanie umowy dotacji nie jest ostatnim etapem procesu pozyskania środków unijnych. Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie zaliczki lub refundacji kosztów, dlatego bardzo ważne jest przeprowadzenie projektu unijnego zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzających. Oferujemy Państwu pomoc przy przeprowadzaniu procedur przetargowych, zawieraniu umów z dostawcami oraz przygotowaniu raportów z realizacji projektu jak i realizacji celów projektu.

Prawidłowe rozliczenie projektu unijnego stanowi najważniejszy krok w powodzeniu inwestycji dotacyjnej. Błędy popełniane podczas składania wniosków o płatność mogą mieć wpływ na zmniejszenie kwoty pozyskanego dofinansowania UE dla firm, zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jak i problemy z osiągnięciem celów projektu. Oferujemy Państwu indywidualną pomoc przy każdej czynności związanej rozliczaniem projektu, kładąc duży nacisk na optymalizację kosztowo-podatkową.

nasz zespół

dorota
Dorota

Właściciel firmy, specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych, specjalista ds. prawa administracyjnego, materialnego, procesowego  i oświatowego, szkoleniowiec, coach.

natalia
Natalia

Specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej, specjalizuje się w pisaniu dokumentacji i koordynowaniu projektów z zakresu :innowacji dla przedsiębiorstw; oświaty i kultury; ochrony środowiska i OZE, usług komunalnych i transportowych.

anitta

Anita

Specjalistka ds. Funduszy Unii Europejskiej, specjalizuje się w pisaniu i koordynowaniu projektów głównie z zakresu zatrudnienia i integracji społecznej, projektów szkoleniowych, oświaty i kultury oraz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Certyfikowany trener – szkoleniowiec z tematyki Funduszy Unijnych, Obsługi Klienta, Technik Sprzedaży, Public Relations, Komunikacji, Rekrutacji, Motywacji i Administracji.

karolina

Asystent właściciela firmy, specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej, diagnosta Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa, specjalizuje się w pisaniu dokumentacji i koordynowaniu projektów, archiwista, planista.

doda

Dorota

Specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej, specjalizuje się w pisaniu dokumentacji i koordynowaniu projektów z zakresu :innowacji dla przedsiębiorstw; oświaty i kultury; ochrony środowiska i OZE, usług komunalnych i transportowych.

Mateusz

Logistyk firmowy, specjalista administrowania siecią, redaktor maili i kont klientów. Analityk branżowy i finansowy z dziedziny IT. Realizator projektów z zakresu B+R, szkoleniowych oraz dot. energii odnawialnych. Koordynator grantów norweskich.

jola

JOLANTA

Specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej, specjalizuje się w pisaniu dokumentacji i koordynowaniu projektów z zakresu :innowacji dla przedsiębiorstw; oświaty i kultury; ochrony środowiska i OZE, usług komunalnych i transportowych.

Co możemy dla Ciebie zrobić ?