PROGRAMY SZKOLEŃ

FIRMA OFERUJE SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE

Co to są szkolenia otwarte ?

Są to usługi dla osób z różnych organizacji, które decydują się na ściśle określony program.

 

 

Propozycje szkoleń otwartych:

– ,,Technika sprzedaży” ,

– ,,Profesjonalna obsługa klienta” ,

– ,,Zarządzanie procesami w biznesie”.

Co to są szkolenia zamknięte ?

Są to usługi dla osób z jednej organizacji z możliwością dostosowania programu, czasu trwania, metod edukacyjnych i sposobu organizacji do oczekiwań zamawiających.

 

Propozycje szkoleń zamkniętych:

– ,,Pozyskiwanie funduszy unijnych. Równość szans i niedyskryminacja w projektach unijnych.”,

– ,,Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej”,

-,,Praktyczne wykorzystanie umiejętności do pisania projektów unijnych”.